Agentúra 101 percent - logo

Member of A.L.T. International

DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Ing. Štefan KABÁT

člen
Slovenskej komory daňových poradcov
ev.č. 55/92


Slovenská komora daňových poradcov - SKDP - logo

Hroncova 2, Košice tel.: +421-55-6337060
e-mail: agentura@101percent.sk fax: +421-55-6320040


O nás...

Súkromná poradenská kancelária Ing. Štefana Kabáta AGENTÚRA 101 % vznikla v roku 1991. Od začiatku sa profesionálne venuje daňovému a s ním súvisiacemu ekonomickému poradenstvu.

Ing. Štefan Kabát patrí k zakladajúcim členom SKDP - Slovenskej komory daňových poradcov , ktorá bola ustanovená v roku 1992 v súlade so zákonom
č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP.

Snahou kancelárie je poskytovať služby v súlade so zákonom
a požiadavkami klienta. Poskytnúť klientovi maximálnu odbornosť a starostlivosť pri riešení špecifického problému
a dodať daňovú istotu pre jeho ďalšiu činnosť.

Klientom ponúkame:

  • tradícia a skúsenosti – kancelária začala pôsobiť
    v daňovom poradenstve v r. 1991, pri vzniku SKDP patrila kancelária k zakladajúcim členom
  • profesionalita - daňové poradenstvo je hlavnou náplňou činnosti kancelárie
  • kvalita a odbornosť – personál sa pravidelne vzdeláva a zúčastňuje vysoko odborných seminárov SKDP daňových poradcov
  • spoľahlivosť – dlhoročná tradícia a zodpovednosť sú predpokladom, že daňovému problému klienta sa bude kancelária venovať seriózne a so všetkou vážnosťou
  • istota – je snahou kancelárie dodať klientovi istotu, že ak existuje riešenie problému, vyvinieme maximálne úsilie na jeho objasnenie

Origami