Služby...

Služby sú poskytované v súlade so zákonom č 78/1992 Zb.z. o daňových poradcoch a SKDP, podľa ktorého daňové poradenstvo môže vykonávať len fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname SKDP. Klientom poskytujeme služby krátkodobého charakteru, resp. na základe dlhodobej spolupráce.

  • konzultácie – jednorázové, zamerané na riešenie daňových problémov
  • daňové priznania - vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní
  • vypracovanie odborných stanovísk
  • zastupovanie klienta – zastupovanie v daňových sporoch a pred správcom dane na základe plnej moci (registrácia, kontroly,...)
  • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - konzultácie a riešenie problémov z pohľadu medzinárodného daňového práva, určenie rezidencie a zdanenia
  • dlhodobá zmluvná spolupráca – daňový dohľad, priebežné informácie o zmenách v daňových predpisoch, konzultácie s internými účtovníkmi resp. ekonómami k daňovým problémom klienta, zastupovanie pred správcom dane, daňové plánovanie a optimalizácia až po kontrolu resp. vypracovanie daňových priznaní
  • rodinné poradenstvo – v osobitných prípadoch sa v rámci dlhodobej spolupráce vyvinulo poradenstvo zachytávajúce všetky rodinné aktivity
Ceny...

Ceny za naše služby sú vždy dohodnuté k vzájomnej spokojnosti. Základom sú časové náklady, t.j. hodina výkonov (pri konzultáciách, zastupovaní klientov resp. vypracovaní písomných stanovísk) kombinované s náročnosťou problematiky resp. s ekonomickým prínosom . Naše služby sú službami daňovo-poradenskej kancelárie, ktorá má viac ako 20 ročnú tradíciu a je členom SKDP. Táto skutočnosť nás zaväzuje ku kvalite a zodpovednosti.Origami